Kursy, szkolenia,
konferencje

SZKOLENIA 2005-2016

 

 • ”Jeśli chodzi o mnie, to mam jedną rzecz niezwykłą- inni nazywają to niepełnosprawnością, a ja nazywam to darem. To zespół Aspergera.”- Luke Jackson „Świry, dziwadła i zespół Aspergera.”Szkolenie z zakresu diagnozy i terapii zespołu Aspergera.

 

 • „Jedzenie ma znaczenie! Rola diety w diagnozie i terapii zaburzeń neurorozwojowych ze szczególnym uwzględnieniem autyzmu, ADHD, dysleksji i dyspraksji”
   
 • ”Narzędzie M-CHAT-R/F. Praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka.
   
 • „Terapia ręki część III. Dysgrafia. Terapia zaburzeń grafomotorycznych dzieci w wieku szkolnym”
 •  „Programowanie języka u dzieci ze specyficznymi zaburzeniami rozwoju mowy”
 • „Podstawy ortodoncji dla logopedów – diagnozowanie i usprawnianie mowy osób z wadą zgryzu.”
 • „Neurologopedyczna terapia osób z autyzmem”
 • „Dyslaliaankyloglosyjna, o krótkim wędzidełku języka wadliwej wymowie i skuteczności terapii.”
 •  „Strategie postępowania logopedycznego w przypadku terapii grupowej osób jąkających się”
 •  „Sposoby wywoływania głoski sz”
 • "Konstruowanie indywidualnych programów terapeutyczno-rozwojowych."
 • „Terapia pedagogiczna wspomagająca pracę z dzieckiem z ADHD”
   
 • "Metoda Dobrego Startu"
   
 • "Zjawisko nadpobudliwości psychoruchowej. Praca z dzieckiem z ADHD w szkole."
   
 • ”Kinezjologia Edukacyjna P. Dennisona” – stopień I i II
   
 • ”Integracja Sensoryczna w pracy z dzieckiem z ADHD”

 

 • Picture Exchange Communication System - Poziom 1

 

 • Makaton–Metodyka
   
 • Makaton– Zabawy

 

 • Makaton - poziom I i II

 

 • "Nowoczesne metody diagnozy i terapii centralnych zaburzeń słuchu."

 

 • Kurs I stopnia z zakresu terapii EEG Biofeedback

 

 • "Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem."

         kurs III stopniowej terapii behawioralnej
 

 • "Praca z osobą przejawiającą trudne zachowania."
   
 • "Rozwijanie samodzielności dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi."

 

 • "Prowadzenie dokumentacji terapii behawioralnej".

 

 • "Tworzenie środowiska terapeutycznego."
   
 • "Rozwijanie komunikacji u osób z zaburzeniami rozwojowymi."
   
 • "Rozwijanie umiejętności kluczowych dla funkcjonowania dziecka z zaburzeniami rozwojowymi w grupie rówieśniczej."
   
 • ”Poalkoholowe dzieci – syndrom FAS. Objawy, diagnostyka, postępowanie”.
   
 • „Szkoła dla rodziców i wychowawców”.KONFERENCJE

18.09.2015 Fundacja 21„Wielospecjalistyczna diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju cz.I”

 

13.06.2014 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Rzeszowie, Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową

„Dojrzałość małego dziecka a problemy rozwojowe”.

 

17.05.2014 Fundacja SYNAPSIS – „Osoby z Zespołem Aspergera – Świat Emocji”.

 

30.03.2014 Uniwersytet Rzeszowski - III Rzeszowska Sesja Logopedyczna

 

18.04.2013 Zespół Szkół Specjalnych „UNICEF” w Rzeszowie, podkarpackie Kuratorium Oświaty, „Problemy systemowej pomocy uczniom z autyzmem i Zespołem
Aspergera”.

 

6-7.04.2013 Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej i Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej IX Międzynarodowe Sympozjum Naukowe PTPB „Zaburzenia rozwoju z perspektywy analizy zachowania i psychiatrii dziecięcej”.

2-3.03.2013 Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej – V Ogólnopolska KonferencjaNauczycieli Szkolnictwa Specjalnego. „Czas na dialog! Porozmawiajmy więc o dorosłości osób niepełnosprawnych”.

Wróć

© 2017 created with webwavecms.com

pochodzenie zdjęć: free stock photos https://www.pexels.com/

Ta strona została stworzona za darmo w WebWave.
Ty też możesz stworzyć swoją darmową stronę www bez kodowania.